"Biblioteka Publiczna Gminy Krasnystaw z/s w Siennicy Nadolnej"
DZIAŁALNOŚĆ ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ

Świetlica Środowiskowa przeznaczona jest dla dzieci z rodzin wielodzietnych, ubogich i zagrożonych patologią. Finansuje ją Urząd Gminy w Krasnymstawie z funduszy przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Powołana została od stycznia 2002.

Świetlicy odbywają się zajęcia plastyczne, muzyczne, techniczne prowadzone przez instruktorów Gminnego Centrum Kultury oraz czytelnicze i biblioteczne organizowane przez bibliotekarzy. Pracownicy biblioteki pomagają podopiecznym w odrabianiu lekcji oraz przygotowaniu się do zajęć szkolnych, pomocą służy księgozbiór Czytelni Biblioteki Gminnej.

Świetlica zapewnia dzieciom podwieczorek. Raz w tygodniu organizowane są pogadanki na temat zagrożeń jakie niesie ze sobą współczesny świat m.in. narkotyki, alkohol, papierosy, przemoc w rodzinie,agresja wśród dzieci i młodzieży. Opiekunowie starają się też być powiernikami dzieci ? pomagają w rozwiązywaniu problemów osobistych, rodzinnych , z którymi borykają się dzieci na co dzień.

Aktualnie do Świetlicy uczęszcza ok. 35 dzieci w różnym wieku ? przedszkolnym, szkolnym jak i już dorosłych. W codziennej pracy z dziećmi dużą pomoc stanowią odbyte przez pracowników biblioteki warsztaty metodyczne organizowane przez Centrum Szkoleniowe ?KLANZA?.
Biorąc pod uwagę zainteresowanie dzieci udziałem w zajęciach świetlicowych śmiało możemy stwierdzić, że praca w tym kierunku jest potrzebna, pożyteczna i nieodzowna. Biblioteka współpracuje z miejscową szkołą w Siennicy Nadolnej oraz z pozostałymi, znajdującymi się na terenie Gminy Krasnystaw, z przedszkolem w Siennicy Nadolnej.

Z racji połączenia z Gminnym Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej biblioteka aktywnie uczestniczy w szerokich przedsięwzięciach kulturalnych, lokalnych i społecznych Gminnego Centrum Kultury (konferencje KGW, konkursy recytatorskie, ?Sobótki?, dożynki i inne).

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com