projekt mkidn

Gminne Centrum Kultury w Krasnymstawie z/s w Siennicy Nadolnej w dniu 28 maja 2012 r. podpisało umowę Nr 04467/12/FPK/NCK zgodnie, z którą przyznano dotację na realizację zadania pn. ?Zakup wyposażenia do Gminnego Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej?.

 Zadanie to realizowano w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Rozwój infrastruktury kultury, priorytet 3 ? Infrastruktura domów kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Przyznana kwota dotacji ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyniosła 99 000 złotych przy całkowitym koszcie projektu wynoszącym 154 758 złotych (kwoty według umowy).

Głównym celem projektu było rozszerzenie zakresu możliwych do realizowania przez Gminne Centrum Kultury w Krasnymstawie z/s w Siennicy Nadolnej inicjatyw związanych ze statutową działalnością kulturalną i artystyczną służącą prowadzeniu edukacji kulturalnej. Założony cel projektu realizowany jest poprzez wykorzystywanie zakupionego sprzętu i wyposażenia do prowadzonych zajęć z zakresu plastyki i muzyki.

Zadanie obejmowało zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej i artystycznej w poszczególnych pracowniach metodycznych oraz w sali widowiskowej.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy dofinansowania w ramach zadania pn. ?Zakup wyposażenia do Gminnego Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej? wyodrębniono trzy główne grupy kosztowe w zakresie zrealizowanych zakupów tj. sprzęt nagłośnieniowy, wyposażenie sali widowiskowej, wyposażenie sal metodycznych.

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com