Lp

Wyszczególnienie

Poniedz.

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Niedziela

1.

Zespół muzyczny Rainbow

 

 

17.00-19.00

 

 

 

 

2.

Kapela Ludowa

z Małochwieja Małego

 

 

 

 

 

 

Wg potrzeb

3.

Kapela Ludowa

Cukrowniacy”

WDK- Siennica Nadolna

 

 

 

 

15.00-17.00

 

 

4.

Kabaret

Czarny Salceson”

 

 

 

 

 

 

Wg potrz.

5.

Zespół tańca

współczesnego

- GCK

 

14ºº16ºº

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Teatr DYDEK- GCK

WDK Bzite żenski zespół teatralny

WDK Niemienice

WDK Malochwiej Mały

 

 

15.00-18.00

(Bzite)

 

 

15.00-18.00

(Małochwiej Mały)

 

 

14.00-19.00

(Niemienice)

 

 

7.

Kapela Folkowa

STYRTA”

 

 

 

 

 

 

9ºº-11ºº

 

8

Klub Solisty

WDK Niemienice

 

 

 

 

 

14.00-19.00

 

 

 

9

Klub Młodego

Solisty -Siedziba GCK

13.00-16.00

 

15.00-18.00

 

 

 

 

10

Zespół Tańca Ludowego

KORAL”

13.30-14.15

 

 

 

 

 

 

10

Szkoła Językowa

BLOSSOM

 

13.00-17.00

 

 

13.00 - 18.00

13.00 - 19.00

 

 

11.

Zajęcia Świetlicowe WDK Zakręcie

 

 

 

 

13.00 - 18.00

13.00 -18.00

 

12

Dziecięcy Klub Recytacji

i Poezji Św. Środow.

 

 

12.00-15.00

 

 

 

 

13

Rękodzieło Artystyczne- Św. Środowiskowa

 

 

 

12.00-15.00

12.00-15.00

 

 

14

Gry i zabawy przy muzyce

- Świetlica Środowiskowa

12.00-13.45

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Zabawy z internetem”

Świetlica Środowiskowa

1500-1600

1500-1600

1500-1600

1500-1600

1500-1600

 

 

 

16

Kawiarenka Internetowa ” Ikonka”

1100-1700

1100-1700

1100-1700

1100-1700

1100-1700

 

 

17

Zajęcia Świetlicowe- WDKiT w Widniówce

 

 

 

 

11.00-19.00

11.00-19.00

 

  1. 18

Zaj. Świetlicowe WDK Czarnoziemi

 

 

1600-2000

1600-2000

1600-2000

1600-2000

 

19

KGW (24 koła)

 

 

 

 

 

 

wg. potrz.

20

Klub Seniora

 

 

 

 

 

 

wg. potrz.

22

Aerobik

 

 

 

 

 

 

 

23

Koło plastyczne GCK Siennica Nadolna

 

 

 

 

15ºº-17ºº

 

 

24

Zajęcia Świetlicowe WDK

Bzite

 

 

 

16ºº-20ºº

 

1600-2000

 

1400-2000

 

25

 

 

 

Zajęcia świetlic.

Świetlica w Małochwieju Małym

 

 

12.00-18.00

12.00-19.00

12.00-19.00

 

 

26

Zajęcia świetlicowe

Świetlica Środ. Siennica Nadolna

1200-1700

1200-1700

1200-1700

1200-1700

1200-1700

12ºº-17ºº

 

27

Zajęcia świetl.

WDK Siennica Nadolna

 

 

 

1500-2000

1500-2000

1500-2000

 

28

Zajęcia świetlicowe

Biblioteka w Krupem

 

 

 

13.00-15.00

 

 

29

Filia Biblioteki w Krupem

 

 

 

9ºº-17ºº

9.00-17.00

II i IV

9ºº-13ºº

 

30

Melodia”Zespół śpiewaczy przy Klubie Seniora

w Siennicy Nadolnej

 

 

13.00-14.30

 

 

 

 

31

Filia Biblioteki

w Niemienicach

9.30-17.00

9.30-17.00

12.00-17.00

 

 

 

 

32

WDK Krynica

Zajęcia Świetlicowe

 

 

 

15.00- 20.00

14.00-20.00

14.00-20.00

 

33

WDK Niemienice

Zajęcia Świetlicowe

 

 

 

12.00-

19.00

12.00-

19.00

12.00-19.00

II,III,IV

 

34

WDK Małochwiej Mały

Kawiarenka Internetowa

 

 

12.00-18.00

12.00-19.00

12.00-19.00

 

 

33

Zajęcia Świetlicowe,

Kawiarenka Internetowa

w Czarnoziemi

 

 

15.00 19.00

15.00-19.00

15.00

19.00

 

 

 ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA CZYNNA: PONIEDZIALEK- PIĄTEK W GODZ. 12ºº-17ºº

CENTRUM KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ NA WSI , czynne w godzinach pracy Gminnego Centrum Kultury w Krasnymstawie z/s w Siennicy Nadolnej :

Poniedziałek- Środa: 11ºº- 19ºº,

 Czwartek- Sobota: 12ºº- 20ºº

 

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com