Placówka Dni pracy Godziny pracy Kontakt
Gminne Centrum Kultury w Krasnymstawie z/s w Siennicy Nadolnej poniedziałek, wtorek, środa

11.00-19.00

tel./fax 82 577-06-25
mobile: 607832111

czwartek, piątek, sobota 12.00-20.00
Biblioteka Publiczna Gminy w Siennicy Nadolnej poniedziałek, piątek 9.00-16.00

tel. 82 577-05-40

wtorek ,środa, czwartek 9.00-17.00
Filia Biblioteki Publicznej Gminy w Krupem czwartek, piątek 9.00-17.00 tel. 82 577-22-05
II i IV sobota m-c 9.00-17.00
Filia Biblioteki Publicznej Gminy w Niemienicach poniedziałek, wtorek 9.30-17.00 tel. 82 577-11-49
środa 12.00-17.00
Wiejski Dom Kultury w Niemienicach czwartek, piątek 12.00-19.00 tel. 82 577-11-49
sobota II, III i IV m-c 11.00-19.00
Wiejski Dom Kultury im. Franciszka Żurka w Krynicy czwartek 15.00-20.00 -
sobota 14.00- 20.00
   
Wiejski Dom Kultury w Bzitem wtorek 14.30- 18.30 tel. 82 577-27-87
środa-piątek 14.00- 20.00
Wiejski Dom Kultury w Małochwieju Małym środa 12.00-18.00 tel. 82 577-90-07
czwartek, piątek 12.00-19.00
Wiejski Dom Kultury w Zakręciu środa, piątek, sobota 15.00-19.00 -
podczas ferii zimowych: środa, czwartek, piątek 11.00-16.00
Wiejski Dom Kultury i Turystyki
w Widniówce
piątek, sobota 12.00- 19.00 -
podczas ferii zimowych: poniedziałek- piątek 12.00-17.00
Świetlica Wiejska w Czarnoziemi czwartek, piątek 16.00-20.00 -
sobota 12.00-16.00
podczas ferii zimowych: czwartek, piątek, sobota 12.00-16.00
Wiejski Dom Kultury w Siennicy Nadolnej
Zwolnienie lekarskie-nieczynne
czwartek 14.00-18.00 -
piątek     13.00-18.00
JSN Epic is designed by JoomlaShine.com