W dniu 15 sierpnia 2018 roku w Wincentowie odbyły się Dożynki wiejskie, w których licznie uczestniczyli mieszkańcy wsi i sąsiadujących miejscowości.

Organizatorami uroczystości byli: Rada Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich z Wincentowa i Krupca, Osp z Wincentowa oraz Gminne Centrum Kultury w Krasnymstawie.
Wieniec wykonała Pani Beata suszek z Wincentowa.
Gospodarzami dożynek byli Pani Agnieszka i Pan Krzysztof Koziej.
Dożynki rozpoczęła msza św. polowa celebrowana przez Księdza Andrzeja Jerzynei Księdza Franciszka Kamińskiego proboszcza Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Siennicy Nadolnej.
Następnym punktem uroczystości była część obrzędowa przygotowana przez zespół śpiewaczy Melodia. w części artystycznej wystąpiła kapela Cukrowniacy i zespół Melodia działający przy Gminnym Centrum Kultury.
Gośćmi honorowymi dożynek byli: Wicestarosta Powiatu krasnostawskiego Henryk Czerniej, Przewodniczący Rady Gminy Krasnystaw Mirosław Berbeć, Radny Gminy Krasnystaw Leszek Szeniak, Wiceprezes Zarządu banku Spółdzielczego w Krasnymstawie Sławomir Kozioł oraz Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Krasnymstawie Dorota Rybczyńska
Dożynki zakończyła zabawa Taneczna przy zespole Rainbow.

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com