Podziękowania - Akcja Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2019

Utworzono: piątek, 13 grudzień 2019

„Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2019” w Gminie Krasnystaw
Zbiórka darów w ramach Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2019” już za nami. Dnia 1 grudnia 2019 roku przeprowadzono zbiórkę w siedzibie Gminnego Centrum Kultury, w Wiejskich Domach Kultury, podczas Koncertu Charytatywnego „Kraina Lodu” w siedzibie GCK, w sklepie LEWIATAN Pani Teresy Sochaczewskiej w Siennicy Nadolnej (Osiedle Cukrowni ) - w formie stacjonarnej, oraz w formie zbiórek ulicznych - Zbiórka Publiczna zarejestrowana pod numerem 2019/5409/KS.


W Szkołach Podstawowych i Przedszkolach Gminy Krasnystaw zbiórki stacjonarne odbyły w pierwszym tygodniu grudnia, w dniach 02.12.2019- 06.12. 2019r.
W wyniku przeprowadzonej zbiórki dzięki ofiarności ludzi i pracy wolontariuszy zebraliśmy blisko 1260 kg darów - odzieży obuwia, zabawek książek, art. szkolnych i papierniczych, środków czystości, słodyczy, żywności długoterminowej i ziemiopłodów, które trafią do potrzebujących za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie.
Kierujemy serdeczne podziękowania do wszystkich ludzi , którzy zaangażowali się i wsparli Akcję.
Dziękujemy za pomoc organizacyjną, , transportową, logistyczną.
Dziękujemy wolontariuszom i przyjaciołom, którzy zechcieli wziąć udział w tym przedsięwzięciu:
- Ks. Franciszkowi Kamińskiemu- Proboszczowi Parafii w Siennicy Nadolnej,
- Ks. Piotrowi Hawrylukowi- Proboszczowi Parafii w Krupem,
- P. Małgorzacie Policha – Dyrektor, nauczycielom i uczniom Szkoły Podstawowej w Siennicy Nadolnej,
- P. Beacie Wrońskiej- nauczyciel ze Szkoły Podstawowej w Siennicy Nadolnej,
- P. Marcie Fyk - Dyrektor, nauczycielom i uczniom Szkoły Podstawowej w Jaślikowie i Przedszkola w Stężycy,
- P. Agacie Baran - nauczyciel ze Szkoły Podstawowej w Jaślikowie
- P. Izabelli Józefowskiej - Dyrektor, nauczycielom i uczniom Szkoły Podstawowej w Krupem,
- P. Agnieszce Sawicz- nauczycielce ze Szkoły Podstawowej w Krupem,
- P. Krzysztofowi Kowalczykowi- Dyrektorowi, nauczycielom i uczniom Zespołu Nr 3 Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krakowskim Przedmieściu,
- P. Joannie Ćwikła- Dyrektor, nauczycielom i uczniom Gminnego Przedszkola w Siennicy Nadolnej,
- P. Annie Chaładyj – nauczyciel Gminnego Przedszkola w Siennicy Nadolnej,
- P. Teresie Sochaczewskiej właścicielce i pracownikom sklepu LEWIATAN w Siennicy Nadolnej,
- P. Jakubowi Kalmanowi – Sołtysowi Widniówki,
- P. Tadeuszowi Demczukowi- Sołtysowi Czarnoziemi,
- P. Krzysztofowi Pędzińskiemu- Sołtysowi Krupego,
- P. Mirosławowi Waręckiemu- Sołtysowi Siennicy Nadolnej,
- P. Anicie Sokół- Radnej Rady Gminy i Sołtys Bzitego,
- P. Magdalenie Nowackiej- Radnej Rady Gminy z Krupego,
- P. Bożenie Sobczuk – Sołtys Wincentowa,
- P. Stanisławowi Berezie Sołtys Krupca,
- P. Zbigniewowi Chwale- Sołtysowi Niemienic,
- P. Marzenie Kwiecień – Sołtys Zakręcia,
- P. Januszowi Tokarskiemu – OSP Siennica Nadolna- zbiórka uliczna
- P. Piotrowi Czemerysowi- OSP Siennica Nadolna- zbiórka uliczna
- P. Arturowi Panasowi- OSP Czarnoziem- zbiórka uliczna
- P. Pawłowi Suskiemu- OSP Czarnoziem- zbiórka uliczna
- P. Cezaremu Piątkowskiemu- OSP Czarnoziem- zbiórka uliczna
- P. Andrzejowi Tkaczykowi- OSP Krupe- zbiórka uliczna
- P. Piotrowi Panasowi- OSP Krupe,- zbiórka uliczna
- P. Piotrowi Szewczykowi – OSP Krupe- zbiórka uliczna
- P. Adamowi Ciechanowi- OSP Krupe- zbiórka uliczna
- P. Marcinowi Sokołowi- OSP Bzite- zbiórka uliczna
- P. Józefowi Terleckiemu – OSP Bzite- zbiórka uliczna,
- P. Mariuszowi Zwolakowi- OSP Bzite- zbiórka uliczna,
- P. Jackowi i Patrykowi Bednarczykom – OSP Wincentów zbiórka uliczna,
- P. Henrykowi Piekarusiowi OSP Wincentów- zbiórka uliczna
- P. Małgorzacie Lancmańskiej - Przewodniczącej KGW Siennica Nadolna,
- P. Teresie Nowak- Twórczyni Ludowej,
- P. Barbarze Wójcik,
- P. Magdalenie Staroń,
- P. Witoldowi Kardyce,
- P. Krystynie Wiórko,
- P. Zbigniewowi Wolaninowi
-P. Monice Phol i młodym artystom pracującym przy Krasnostawskim Domu Kultury za charytatywny musical KRAINA LODU ,
- Paniom zrzeszonym w Kołach Gospodyń Wiejskich,
- Twórczyniom obecnym na Kiermaszu Bożonarodzeniowym ,
- Młodym wolontariuszom – przyjaciołom Akcji ze Szkół Gminy Krasnystaw,
- Wszystkim mieszkańcom , którzy włączyli się do Akcji.
Za współpracę: Urzędowi Gminy Krasnystaw oraz Pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie.
Serdecznie dziękuję Pani Ewie Dados Szefowej Akcji za nieocenione rady i pomoc organizacyjną.
Za wielkie serca, chęć pomocy i dzielenia się z innymi ludźmi serdecznie dziękuję!

Dorota Rybczyńska
Szef Sztabu Nr 73

 

 

 

Odsłony: 89