Spotkania Opłatkowo-Noworoczne w Siennicy Nadolnej i Niemienicach

Utworzono: wtorek, 21 styczeń 2020

Początek roku to czas spotkań i wspólnego dzielenia się opłatkiem oraz składania życzeń.

11 oraz 18 stycznia w Wiejskich Domach Kultury w Siennicy Nadolnej i w Niemienicach odbyły się spotkania Opłatkowo-Noworoczne. W obu imprezach wziął udział Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Golec wraz z Radnymi, Wójt Gminy Krasnystaw Edyta Gajowiak-Powroźnik, Dorota Rybczyńska dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Krasnymstawie z/s w Siennicy Nadolnej. Obecni byli również sołtysi, przedstawiciele rad sołeckich, panie z Kół Gospodyń Wiejskich, druhowie OSP oraz mieszkańcy.
W Siennicy Nadolnej uczestniczył proboszcz tutejszej parafii ks. Franciszek Kamiński.
Spotkania uświetniły występy zespołów działających przy GCK – Zespół śpiewaczy „Melodia” i „Klub Solisty”, których opiekunem jest pan Zbigniew Wolanin oraz Kapela „Cukrowniacy”. Organizatorami spotkań były Koła Gospodyń Wiejskich z Siennicy Nadolnej i Niemienic oraz Gminne Centrum Kultury w Krasnymstawie z/s w Siennicy Nadolnej.
Uczestnicy imprez z przyjemnością wysłuchali występów zespołów oraz włączali się do wspólnego śpiewania. Takie spotkania są zawsze doskonałą okazją do integracji środowisk lokalnych.

 

Odsłony: 97