Konkurs na Wieniec Dożynkowy Gmina Krasnystaw 2021

Utworzono: czwartek, 19 sierpień 2021

Konkurs na Wieniec rozstrzygnięty!
Organizatorem Konkursu było Gminne Centrum Kultury w Krasnymstawie z/s w Siennicy Nadolnej pod Patronatem Wójta Gminy Krasnystaw.

Jego celem kultywowanie tradycji wicia wieńców , popularyzacja wiedzy o dawnych zwyczajach dożynkowych oraz wyłonienie Wieńca, który będzie reprezentował Gminę Krasnystaw podczas Dożynek Powiatowych.
Do Konkursu zgłoszono wieńce dożynkowe własnoręcznie wykonane przez:
• Koło Gospodyń Wiejskich w Niemienicach,
• Koło Gospodyń Wiejskich w Zażółkwi,
• Koło Gospodyń Wiejskich w Latyczowie
• KGW Małochwiej Mały, Stowarzyszenie Mieszkańców Małochwieja Małego „Rodzinne Gniazdo”
• Koło Gospodyń Wiejskich Kolonia Zastawie i Łany „ Sami Swoi”

Do oceny organizatorzy powołali Komisję Konkursową w której skład weszli:

1. P. Mateusz Soroka - etnograf Muzeum Regionalne w Krasnymstawie,
3. Marzena Szymaszek - Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli,
4. Iwona Solan - Urząd Gminy w Krasnymstawie,
5. Magdalena Staroń - plastyk GCK

Dnia 18 sierpnia 2021 roku Komisja Konkursowa udała się do miejscowości z których zgłoszone zostały wieńce, gdzie na miejscu dokonała ich oceny.
Po obejrzeniu i prezentacji Komisja postanowiła przyznać nagrody wszystkim
zgłoszonym pracom, podkreślając ich różnorodność oraz wielki wkład pracy i zaangażowanie uczestników .
Jednocześnie Komisja zdecydowała że Laureatem tegorocznego Konkursu zostaje wieniec wykonany przez KGW Małochwiej Mały i Stowarzyszenie Mieszkańców Małochwieja Małego „Rodzinne Gniazdo”, który będzie reprezentował Gminę Krasnystaw podczas Powiatowego Święta Plonów 2021 w Rudniku.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i dziękujemy za podtrzymywanie wiejskiej tradycji wspólnego wicia wieńców.

 

Odsłony: 396