KULTURALNE CZWARTKI

Utworzono: niedziela, 27 marzec 2022

KULTURALNE CZWARTKI – to nowa inicjatywa kulturalna Stowarzyszenia Mieszkańców Małochwieja Małego „Rodzinne Gniazdo” Proponujemy mieszkańcom naszej wsi nową, ciekawą ofertę spędzania wolnego czasu.

Każdego miesiąca w wybrany czwartek w miejscowym Wiejskim Domu Kultury będą się odbywały się spotkania mieszkańców z ludźmi kultury. Tematyka Kulturalnych Czwartków obejmować będzie spotkania z twórcami ludowymi, wystawy malarskie, recitale piosenkarskie, koncerty z różnych okazji, warsztaty i.t.p. W dniu 17 lutego 2022 r. odbyło się spotkanie z twórczynią ludową z terenu naszej gminy –Panią Teresą Nowak. Pani Teresa Nowak wystąpiła w stroju ludowym z regionu lubelskiego, który sama własnoręcznie wykonała. Zaprezentowała zebranym mieszkankom swoją twórczość artystyczną oraz swoje sukcesy. Spotkanie odbyło się w miłej i przyjaznej atmosferze , przy kawie i ciastku przygotowanym przez członkinie Stowarzyszenia.
W dniu 10 marca 20222 r. odbył się Recital Piosenkarski Pani Agnieszki Błaszczak z Krasnegostawu dedykowany aktywnym kobietom ze wsi Małochwiej Mały z okazji Dnia Kobiet. W spotkaniu wzięło udział 12 kobiet, które aktywnie uczestniczą w życiu społecznym naszej wsi. W pięknie przystrojonej sali i bogato zastawionym stole, kobiety rozmawiały o wizerunku współczesnej kobiety, kobiety aktywnej. Dla każdej Pani dzieci z naszej wsi w ramach warsztatów plastycznych przygotowały skromny upominek w postaci czerwonego serduszka wykonanego z masy solnej, a spotkanie przebiegało pod hasłem „Serce dla kobiet”. Życzenia z okazji Dnia Kobiet złożyła prezeska Stowarzyszenia Pani Maria Kowalczyk. Przedstawiła również uczestniczkom spotkania definicję „kobiety aktywnej”. Oto cechy kobiet aktywnych członkiń Stowarzyszenia „Rodzinne Gniazdo” ze wsi Małochwiej Mały. Są aktywne społecznie. Rozwijają swoje pasje i talenty, uczestniczą w szkoleniach i warsztatach, eksperymentują w kuchni a swoje wytwory prezentują podczas organizowanych imprez i uroczystości ,kochają podróże dalekie i bliskie, biorą udział w konkursach organizowanych przez różne instytucje, kultywują tradycje patriotyczne, ludowe i religijne, organizują wydarzenia kulturalne, są szczęśliwymi żonami i matkami. Rozsławiają naszą wieś i gminę w powiecie i regionie. Cenią sobie naturalność i niezależność. Potrafią angażować innych do działania. Realizują projekty, pozyskują środki finansowe z różnych źródeł na cele społeczne. Dzięki ich staraniom nasza wieś ciągle się rozwija a życie mieszkańców wsi z każdym dniem staje się ciekawsze i bogatsze. Do grona kobiet aktywnych z naszej wsi należą Panie; Anna Szymańska, Bożena Lipińska, Jadwiga Nowicka, Anna Kozorys, Alicja Lewandowska, Elżbieta Wożakowska, Teresa Wiśniewska i Maria Kowalczyk. To dla nich i dla wszystkich kobiet z naszej wsi tego dnia pięknie śpiewała Pani Agnieszka Błaszczak. Zarząd Stowarzyszenia serdecznie dziękuje kobietom za aktywność życząc dalszych sukcesów w pracy społecznej na rzecz wsi. Opracowała Maria Kowalczyk

 

Odsłony: 25