600 - lecie Bzitego

Utworzono: wtorek, 25 czerwiec 2019

„ Stuknęło, łupnęło i już wiecie:
wieś Bzite świętuje 600 – lecie
Przez sześć wieków istnienia,
przeminęły lata i pokolenia...”

W dniu 23 czerwca 2019 roku miejscowość Bzite obchodziła 600 – lecie istnienia.
Uroczystość została objęta patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Organizatorami jubileuszu byli Komitet Organizacyjny Obchodów 600 – lecia wsi Bzite.
Członkowie Honorowi komitetu :Pani Teresa Hałas Poseł na Sejm RP, Pani Edyta Gajowiak-Powroźnik Wójt Gminy Krasnystaw, Pan Leszek Szeniak Przewodniczący Rady Gminy,Ksiądz Franciszek Kamiński Proboszcz Parafii w Siennicy Nadolnej oraz członkowie komitetu : Marcin Sokół, Dorota Rybczyńska, Anita Sokół, Teresa Tyczyńska, Leokadia Czwórnóg, Krzysztof Pypa , Stowarzyszenie”Wspólnie dla Gminy Krasnystaw”
Współorganizatorzy: Gmina Krasnystaw, Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie, Gminne Centrum Kultury w Krasnymstawie z/s w Siennicy Nadolnej, Rada Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich i Ochotnicza Straż Pożarna w Bzitem.
Uroczystość rozpoczęła Msza Św. w Kaplicy pw. Brata Alberta Chmielowskiego celebrowana przez Ks. Mateusza Batoga w oprawie muzycznej Chóru Inspirante.
Po mszy nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej przez: Panią Teresę Hałas Posłankę na Sejm, Pana Andrzeja Leńczuka Starostę Krasnostawskiego oraz Wójt Gminy Krasnystaw Panią Edytę Gajowiak – Powroźnik., po czym Ks Mateusz Batog dokonał jej poświęcenia. P. Leszek Szeniak Przewodniczący Rady Gminy Krasnystaw odczytał duplikat listu historycznego, a Milena Ciepłowska – mieszkanka Bzitego - wiersz swojego autorstwa „ Historia w pigułce - 600 lecia wsi”, których oryginały zostały wmurowane pod tablicą pamiątkową.
Następnie udano się na plac przy dawnej szkole gdzie salwą armatnią rozpoczęto obchody 600- lecia wsi. Pani Teresa Hałas Poseł na Sejm odczytał tekst Patronatu Honorowego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy oraz pismo Podsekretarza Stanu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wojciecha Kotlarskiego.
Okolicznościowe Grawery przekazali również Sławomir Kamiński w imieniu Eurodeputowanego Pana Krzysztofa Hetmana,w imieniu Wojewody Lubelskiego Grawer przekazała Pani Monika Szumiło, w imieniu Urzędu Marszałkowskiego Pani Milena Petla, Starosta Krasnostawski- Andrzej Leńczuk oraz Przewodniczący Rady Powiatu Krasnostawskiego- P. Witold Boruczenko ,Wójt Gminy Krasnystaw- P. Edyta Gajowiak Powroźnik, P. Leszek Szeniak- Przewodniczący Rady Gminy Krasnystaw, oraz Pani Maria Kowalczyk w imieniu Stowarzyszenia „Rodzinne Gniazdo” z Małochwieja Małego.

Po części oficjalnej na plac wjechał tort okolicznościowy poprzedzony salwą armatnią.
O Historii Bzitego mówił Dr Krzysztof Kowalczyk, który następnie wspólnie z prowadzącym imprezę poprowadził quiz dla zgromadzonej publiczności.
W trakcie uroczystości roztrzygnięty został konkurs skierowany do mieszkańców wsi Bzite na „Rogala Bzickiego”. W konkursie wzięło udział 11 uczestników.
Do oceny kulinarnych przysmaków powołana została Komisja Konkursowa w składzie:
P. Justyna Przysiężniak- Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu, Kierownik KRUS Krasnystaw,
P. Wojciech Hus – LGD Krasnystaw Plus,
P. Krzysztof Gałan- Sekretarz Gminy Krasnystaw, która ustaliła następujący werdykt:
I miejsca zajęły:
Pani Alina Pypa i Pani Irena Kasprzak
II miejsce
Barbara Świć i Alfreda Zakrzewska
III miejsce
Jadwiga Hawryluk i Barbara Dobosz
Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.
Uroczystościom towarzyszyły wystawy i prezentacje : wystawa archiwalnych fotografii, wystawa malarstwa mieszkanek wsi Ewy Gołębiowskiej, oraz Moniki Patyry, ekspozycja starego sprzętu rolniczego pana Adama Kuchty, dawnego sprzętu gospodarstwa domowego pana Romana Kasprzaka, prezentacje twórczości ludowej Pani Teresy Nowak, Teresy Bożko, Marty Dolepskiej., pokaz stażacki, malowanie buziek, dmuchany zamek, stoisko KRUS Krasnystaw, mała gastronomia
Wyłożone zostały archiwalne kroniki oraz aktualna kronika w której goście, uczestnicy Uroczystości dokonywali wpisów.
Przygotowana została również jubileuszowa publikacja zrealizowana przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Gminy Krasnystaw” w ramach grantu „Promocja dziedzictwa kulturowego Gminy Krasnystaw poprzez wydanie dwóch publikacji”
W części artystycznej wystąpił Chór „Inspirante” z Lublina pod kierownictwem Pani Małgorzaty Świecy, Żeńska grupa teatralna z Bzitego w przedstawieniu „Jak to drzewiej bywało” w opracowaniu Pana Andrzeja Woźniaka, Kabaret Czarny Salceson oraz KapelaFolkowa Styrta.
Imprezę zakończyła dyskoteka pod chmurką.
Uroczystość zorganizowana została ze środków”Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach przedsięwzięcia 2.5 Rozwój i Promocja lokalnych produktów lub dziedzictwa kulturowego obszaru” zadanie „ Dziedzictwo kulturowe – 600 lat istnienia miejscowości Bzite – tradycja i zwyczaje które przetrwały 600 lat” realizowanego przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Gminy Krasnystaw”.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania sponsorom i darczyńcom:
• Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie,
• Firma ZBEOL- Tuligłowy
• Spółka BRENAL - Krupiec
• Nadleśnictwo Krasnystaw
• Przedsiębiorstwo KRAUTEX - Kol. Łopiennik Dolny,
• KRUS Krasnystaw
• Krajowa Spółka Cukrowa w Toruniu Oddział Cukrownia Krasnystaw
• Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zakręciu,
• Międzyminne Składowisko Odpadów Komunalnych KRAS- EKO w Wincentowie
• Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie,
• Gospodarstwo Ogrodnicze w Czarnoziemi
• Sklep Spożywczo Przemysłowy w Bzitem- P. Bożena Dworuga
• KGW Bzite
• OSP Bzite
• Rada Sołecka
• Mieszkańcy wsi
• Lokalna Organizacja Turystyczna , KDK i MDK - wsparcie logistyczne

Wszystkim indywidualnym darczyńcom, którzy w jakikolwiek sposób wsparli naszą Uroczystość serdecznie dziękujemy !

Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę naszych Patronów Medialnych: TVP3 LUBLIN,
Radio Lublin oraz Super Tydzień Chełmski

Odsłony: 338