Dożynki Wiejskie Siennica Nadolna 2019 r.

Utworzono: wtorek, 10 wrzesień 2019

Dnia 8 września 2019 roku w Siennicy Nadolnej odbyły się Dożynki Wiejskie, przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich, Radę Sołecką i Ochotniczą Straż Pożarną w Siennicy Nadolnej.

Gośćmi honorowymi byli:
- Wójt Gminy Krasnystaw Pani Edyta Gajowiak-Powroźnik,
- Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krasnystaw Pan Mirosław Berbeć,
- Dyrektor Gminnego Centrum Pani Dorota Rybczyńska.
Uroczystość rozpoczęła msza polowa celebrowana przez ks. Zbigniewa Kulika i proboszcza parafii p/w Miłosierdzia Bożego ks. Franciszka Kamińskiego
Starostami dożynek byli Pani Beata Gwarda i Pan Radosław Zaręba.
Widowisko dożynkowe przygotowane i wykonane zostało przez dzieci,młodzież i dorosłych mieszkańców wsi.
Obtańczenia wieńca dokonał zespół „Koral”.
W części artystycznej wystąpiła kapela ludowa z Gorzkowa,, kapela ludowa „Cukrowniacy”, Solistka Agata Demczuk, zespół śpiewaczy „Melodia”
Dożynki zakończyła biesiada przy dźwiękach muzyki w wykonaniu zespołu „Everlast”.
Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim ,którzy zaangażowali się w przygotowanie i realizację uroczystości dożynkowej.
Serdecznie dziękujemy sponsorom:
- Pani Edycie Gajowiak – Powroźnik Wójt Gminy Krasnystaw,
- Starostom dożynek i mieszkańcom wsi,
- Gminnej Spółdzielni SCH w Krasnymstawie,
- Gminnemu Centrum Kultury w Krasnymstawie z/s w Siennicy Nadolnej
Dziękujemy również Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich za przygotowanie wieńca dożynkowego, części obrzędowej, kostiumów i poczęstunku.
Strażakom i Radzie Sołeckiej za pomoc logistyczną, prace porządkowe, zabezpieczenie p.poż. naszej imprezy.

Serdecznie dziękujemy!

Odsłony: 264