Piąta rocznica nadania imienia Franciszka Żurka Wiejskiemu Domowi Kultury w Krynicy

Utworzono: czwartek, 03 październik 2019

Dnia 29 września 2019 r. w Krynicy obchodzono Uroczystość 5 – tej rocznicy nadania imienia Franciszka Żurka Wiejskiemu Domowi Kultury.

Złożenia kwiatów przed tablicą pamiątkową dokonali: Poseł na Sejm RP Lucjan Cichosz, Starosta Powiatu Krasnostawskiego Andrzej Leńczuk, Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Golec , Wójt Gminy Krasnystaw Edyta Gajowiak – Powroźnik oraz przedstawiciele mieszkańców.
Licznie zebrani uczestnicy wysłuchali prelekcji wygłoszonej przez regionalistę Lucjana Cimka, który przybliżył losy Franciszka Żurka na Wołyniu. O Tajemnicach Ariańskiego wzgórza i ciągu Fibonacciego opowiadał Konrad Grochecki. Uroczystość uświetnił montaż słowno – muzyczny w wykonaniu dzieci i młodzieży Zespołu Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krupem oraz młodzież z Klubu Solisty z GCK pod kierownictwem Zbigniewa Wolanina. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa znaczków, pocztówek i numizmatów dotyczących historii Polski autorstwa Stefana Francessona mieszkańca Krynicy.
Organizatorami obchodów byli: Gmina Krasnystaw, Gminne Centrum Kultury w Krasnymstawie z/s w Siennicy Nadolnej, Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna i Rada Sołecka w Krynicy.

Odsłony: 253