naglowna

4 grudnia 2016 roku odbyła się zbiórka darów w ramach Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2016” na terenie Gminy Krasnystaw w Placówkach Gminnego Centrum Kultury w Krasnymstawie z/s w Siennicy Nadolnej-Sztab Nr 158. Akcja odbywała się w formie stacjonarnej oraz w formie zbiórek ulicznych.

Kierujemy serdeczne podziękowania do wszystkich ludzi, za dar z serca płynący, zaangażowanie i wsparcie Akcji.

Dziękujemy za pomoc organizacyjną, , transportową, logistyczną.
Dziękujemy wolontariuszom i przyjaciołom, którzy zechcieli wziąć udział w tym przedsięwzięciu:

- P. Małgorzacie Policha – Dyrektor, nauczycielom i uczniom Zespoły Szkół Nr 1 w Siennicy Nadolnej,
- Ks. Franciszkowi Kamińskiemu- Proboszczowi Parafii w Siennicy Nadolnej,
- Ks. Zbigniewowi Kulikowi z Parafii w Siennicy Nadolnej,
- Ks. Zbigniewowi Klichowi- Proboszczowi Parafii w Krupem,
- P. Henrykowi Długoszowi- Dyrektorowi, nauczycielom i uczniom zespołu Szkół Nr 5 w Krupem,
- P. Danucie Bąk- Dyrektor, nauczycielom i uczniom Zespołu Szkół Nr 3 w Krakowskim Przedmieściu,
- P. Tadeuszowi Demczukowi- Sołtysowi Czarnoziemi,
- P. Mirosławowi Waręckiemu- Sołtysowi Siennicy Nadolnej,
- P. Krzysztofowi Pędzińskiemu- Sołtysowi Krupego,
- P. Jerzemu Pastuszakowi- Sołtysowi Krynicy
- P. Anicie Sokół - Sołtys Bzitego,
- P. Marcie Gawron – Sołtys i Przewodniczącej KGW Widniówka oraz Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Widniówce,
- P. Zbigniewowi Chwale - Sołtysowi Niemienic
- P. Marzenie Kwiecień – Sołtys Zakręcia,

- P. Arturowi Panasowi- OSP Czarnoziem- zbiórka uliczna
- P. Piotrowi Suskiemu- OSP Czarnoziem- zbiórka uliczna
- P. Andrzejowi Tkaczykowi- OSP Krupe- zbiórka uliczna
- P. Piotrowi Panasowi- OSP Krupe- zbiórka uliczna,
- P. Marcinowi Sokołowi - OSP Bzite- zbiórka uliczna
- P. Józefowi Terleckiemu – OSP Bzite- zbiórka uliczna

- P. Mundkowi Wilkowi – za usługi transportowe
- P. Małgorzacie Lancmańskiej - Przewodniczącej KGW Siennica Nadolna
- P. Agnieszce Figlarskiej- Radnej RG
- P. Teresie Nowak- Twórczyni Ludowej,
- P. Magdalenie Staroń,
- P. Annie Drozdalskiej,
- P. Bożenie Tchórzewskiej,
- P. Witoldowi Kardyce,
- P. Elżbiecie Sadowskiej,
- P. Krystynie Wiórko,
- P. Joannie Zaj.

Za współpracę: Urzędowi Gminy Krasnystaw oraz Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
w Krasnymstawie.

Dorota Rybczyńska
Szef Sztabu Nr 158

 

naglowna

4 grudnia w Wiejskim Domu Kultury w Małochwieju Małym dzieci spotkały się z Mikołajem. Z tej okazji uczestnicy zajęć z WDK przygotowali wiersze i piosenki na powitanie długo wyczekiwanego gościa. Mikołaj wszystkich obdarował prezentami i niespodziankami. Dzieci z Małochwieja idąc w ślady św. Mikołaja część otrzymanych słodyczy przekazały na akcję Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę, za co serdecznie dziękujemy.

 

naglowna

Dnia 19 listopada 2016 r. w Gminnym Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 10 – lecia działalności Zespołu Melodia. Zespół powstał jesienią 2006 r. z inicjatywy pana Wiesława Demczuka - instruktora GCK. Obecnie zajęcia z zespołem śpiewaczym kontynuuje instruktor pan Zbigniew Wolanin. Jubileuszową uroczystość zaszczycili swoją obecnością Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Pan Krzysztof Grabczuk, który w imieniu Marszałka Województwa wręczył zespołowi Nagrodę Kulturalną Marszałka Województwa Lubelskiego, Wicestarosta Henryk Czerniej, Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Berbeć, Zastępca Wójta Gminy Krasnystaw pan Tomasz Barczuk, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy pan Leszek Szeniak oraz byli członkowie zespołu Melodia.
Uroczyste obchody były okazją do wręczenia podziękowań, składania gratulacji i życzeń na kolejne lata pracy artystycznej.
Występ galowy zespołu „MELODIA”zakończył uroczystości jubileuszowe.
Oprawą dla obchodów jubileuszu była zabawa taneczna dla członków klubów seniora odbywająca się cyklicznie w Gminnym Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej organizowanej przez miejscowy Klub Seniora , któremu przewodniczy świetna organizatorka pani Irena Jaszczyszyn.

 

ms2

 

 

pdpz

az

 

naglowna

 

Dnia 23.11.2016 roku w Świetlicy funkcjonującej przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Siennicy Nadolnej miało miejsce spotkanie z panem Mateuszem Soroką – etnografem z Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie. Zaproszona klasa IV ze Szkoły Podstawowej w Siennicy Nadolnej z zaciekawieniem słuchała o dziadach, kozach i magicznych trójkątach oraz innych świętach Słowian. Myślę, że w przyszłości nadarzy się okazja do kolejnego spotkania z Tym wielkim pasjonatem etnografii.

 

Liczba wizyt

Dzisiaj:37
Wczoraj:43
W tygodniu:146
W miesiącu:1388
Ogólnie:81760

28 czerwiec 2017

 

gminak

 lgd

 

przedszkolesn 

 

LotLogo 

 

gpgk 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com