Kalendarz imprez 2019 r.

Utworzono: piątek, 01 marzec 2019

Imprezy kulturalne (wypoczynkowe, rozrywkowe, sportowe)

 STYCZEŃ

• Spotkanie Opłatkowo – Noworoczne -WDK Bzite 06.01.2019
• Spotkanie integracyjne Klubu Seniora Gminy Krasnystaw z udziałem kół zaprzyjaźnionych 26.01.2019r- siedziba GCK
• Spotkanie Opłatkowo – noworoczne Kół Gospodyń Wiejskich w Gminnym Centrum Kultury 31.01.2019r.
• Jasełka - WDK Niemienice- 06.01.2019r.
• Spotkania Opłatkowe w WDK Niemienice i WDK Siennica Nadolna- 12.01.2019r.
• Gminne Spotkanie Noworoczne w siedzibie GCK- 18.01.2019r.
• Spotkanie opłatkowe- Jasełka WDK Małochwiej Mały- 20.01.2019r.
• Spotkanie Opłatkowe w WDK Zakręcie- 26.01.2019r

LUTY

• Współorganizacja imprezy powiatowej „ Festiwal Pączka i Faworka „we współpracy z LGD Krasnystaw Plus – 28.02.2019r.
• Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych w Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej oraz w placówkach terenowych , warsztaty i nagrody
• Wernisaż Uśmiechu- impreza integracyjna dla dzieci uczęszczających na zimowiska (reprezentacje ze szkół z terenu Gminy Krasnystaw), podczas imprezy wręczenie nagród i dyplomów Laureatom Konkursu Plastycznego „Świąteczna Ozdoba Bożonarodzeniowa” -14. 02.2019r.
• Warsztaty artystyczne i wokalne podczas ferii zimowych w placówkach GCK
• Spotkanie integracyjne Gminnego Klubu Seniora – siedziba GCK 16.01.2019r
• Choinka dla dorosłych – WDK Bzite.
• „Choinka dla dzieci i młodzieży”- WDK Krynica, WDK Siennica Nadolna, Swietlica Wiejska w Czarnoziemi

MARZEC

• Organizacja Spotkania z okazji Dnia Kobiet -08 .03.2018- siedziba GCK
• Udział zespołów dziecięcych i młodzieżowych działających przy GCK w Powiatowym Przeglądzie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w MDK Krasnystaw
• Dzień Kobiet w Wiejskich Domach Kultury,
• Fitnes, Zumba: siedziba GCK, WDK Małochwiej Mały,

KWIECIEŃ

• Spotkanie integracyjne Klubu Seniora z udziałem Kół zaprzyjaźnionych
• Warsztaty plastyczne dla dzieci z udziałem twórców ludowych „Ozdoby Wielkanocne”
• Tradycje wielkanocne- kiermasz Wielkanocnyi warsztaty florystyczne 07 kwietnia 2019r.– siedziba GCK
• Fitnes, Zumba: siedziba GCK, WDK Bzite, WDK Małochwiej Mały,
• Wyjazd do Teatru Muzycznego w Lublinie

MAJ

• Eliminacje Gminne „Małego Konkursu Recytatorskiego” dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów z terenu gminy Krasnystaw
• Udział KGW z terenu Gminy w Majówce z Karpiem – Rynek Miejski w Krasnymstawie,
• Organizacja Regionalnej Konferencji Kobiet – Siennica Nadolna- siedziba- 18.05.2018r.
• Spotkanie integracyjne Klubu Seniora- GCK,
• Dzień Rodziny w WDK Małochwiej Mały
• Fitnes, Zumba: siedziba GCK, WDK Bzite, WDK Małochwiej Mały.

CZERWIEC

• 155 lecie Szkoły Podstawowej w Krakowskim Przedmieściu- 01.06.2019r
• Dzień Dziecka w Centrum Kultury - Osiedle Cukrowni
• Spotkanie integracyjne Klubu Seniora – siedziba GCK
• Dni Dziecka i Rodziny w Wiejskich Domach Kultury
• 600 lecie wsi Bzite - 23 czerwca 2019r.
• Fitnes, Zumba: siedziba GCK, WDK Bzite, WDK Małochwiej Mały.

LIPIEC

• Wyjazdy nad jezioro, wycieczki dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Krasnystaw
• Wycieczka do Włodawy na festiwal „Poleskie lato z Folklorem”- współorganizacja
• Wycieczka turystyczna do Krakowa i Łagiewnik - współorganizacja
• Występy zespołów artystycznych działających przy GCK podczas imprez kulturalnych organizowanych prze inne instytucje kultury
• Wakacyjne warsztaty artystyczne i taneczno – wokalne.- Siennica Nadolna, Wincentów
• Spotkanie integracyjne Klubu Seniora – siedziba GCK
• Festiwal Ludowy „Łączy nas kultura” -akredytacja zespołów

SIERPIEŃ

• 600 lecie wsi Małochwiej – 04 sierpnia 2019r.
• Wyjazdy nad jeziora, wycieczki dla dzieci i młodzieży, zajęcia, warsztaty integracyjne dla dzieci podczas wakacji.
• Koncerty zespołów działających przy GCK podczas Krasnostawskich „Chmielaków” oraz podczas imprez organizowanych przez zaprzyjaźnione instytucje kultury
• Spotkanie integracyjne Klubu Seniora.- siedziba
• Warsztaty artystyczne taneczno- wokalne- Siennica Nadolna, Wincentów
• Dożynki Wiejskie – 15.08.2019r.- Wincentów
• Udział delegacji KGW i delegacji wieńcowej w Dożynkach Powiatowych w Krasnymstawie – 25 sierpnia 2019r.

WRZESIEŃ

• Dożynki Wiejskie w Siennicy Nadolnej.
• Spotkanie Integracyjne Klubu Seniora- siedziba GCK
• „ Święto pieczonego ziemniaka „ w WDK Bzite
• Rocznica nadania WDK Krynica imienia Franciszka Żurka- wystawa- Wiejski Do m Kultury w Krynicy- 22 września 2018r.
• „ Święto pieczonego ziemniaka” WDK Małochwiej Mały.

PAŹDZIERNIK

• Święto Pieczonego Ziemniaka w WDK Niemienice i WDK Małochwiej
• Wyjazd do Teatru Muzycznego w Lublinie
• Udział wybranego KGW z terenu Gminy w Festiwalu „ Smaki jesieni „ w Poperczynie
• Ogłoszenie konkursu recytatorskiego im. Marii Gleniowej „Serce oddałam wioskom”
• Ogłoszenie konkursu plastycznego na najciekawszą „ Ozdobę Bożonarodzeniową”
• Noc Poetów- WDKiT Widniówka – 12 października 2019 r.
• Integracyjne Spotkania Klubu Seniora- GCK
• Hallowen dla dzieci i młodzieży w WDK Krynica

LISTOPAD

• Eliminacje Gminne Wojewódzkiego Jesiennego Konkursu Recytatorskiego
• Wieczór patriotyczny z okazji Święta 11 listopada – WDK Siennica Nadolna.
• Wieczór patriotyczny- WDK Małochwiej Mały- 11.11.2019r.
• Zabawa Andrzejkowa dla członków Klubu Seniora w Siennicy Nadolnej.
• Wróżby, zabawy Andrzejkowe dla dzieci, młodzieży z osiedla Cukrowni i okolicznych miejscowości,
• Zabawa andrzejkowa w WDK Zakręcie.
• Andrzejki w WDK Bzite,
• Andrzejki dla dzieci i młodzieży w WDK Krynica,
• Andrzejki dla dzieci – WDK Małochwiej Mały
• Zabawa Andrzejkowa świetlica wiejska Czarnoziem

GRUDZIEŃ

• Spotkanie z Mikołajem GCK w Siennicy Nadolnej
• „ Mikołajki” w WDK Bzite i WDK Siennica Nadolna
• Zebranie Gnminnej Rady KGW – podsumowanie działalności , ustalenie planu na 2020rok.
• Kiermasz Bożonarodzeniowy- 08 grudnia 2019r.
• Powiatowy Konkurs Recytatorski im. Marii Gleniowej „Serce oddałam wioskom”, rozszerzony o formułę poezji śpiewanej.- 12.12. 2019r.
• Spotkanie Opłatkowe Klubu Seniora
• Spotkanie Opłatkowe dla dzieci i młodzieży zespołów artystycznych i Świetlicy Środowiskowej
• Zabawy Sylwestrowe w siedzibie GCK i Wiejskich Domach Kultury
• Spotkanie opłatkowe dla dzieci i młodzieży w WDK Krynica,
• Mikołajki – WDK Zakręcie
• Tradycje bożonarodzeniowe- WDK Małochwiej Mały

Odsłony: 1055