Kalendarz imprez 2020 r.

Utworzono: poniedziałek, 11 maj 2020

Imprezy kulturalne ( wypoczynkowe, rozrywkowe, sportowe)

STYCZEŃ

• Spotkanie Opłatkowo – Noworoczne -WDK Bzite 05.01.2020 r.
• Spotkanie integracyjne Klubu Seniora Gminy Krasnystaw z udziałem kół zaprzyjaźnionych - siedziba GCK
• Jasełka - WDK Niemienice - 06.01.2020 r.
• Spotkania Opłatkowe w WDK Niemienice i WDK Siennica Nadolna
• .Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych w Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej oraz w placówkach terenowych
Warsztaty artystyczne i wokalne , wyjazdy na lodowisko
• Wernisaż Uśmiechu- impreza integracyjna dla dzieci uczęszczających na zimowiska (reprezentacje ze szkół z terenu Gminy Krasnystaw), podczas imprezy wręczenie nagród i dyplomów Laureatom Konkursu Plastycznego „Świąteczna Ozdoba Bożonarodzeniowa” -22. 01.2020 r.

 
LUTY

• Gminne Spotkanie Noworoczne Środowisk Twórczych „Kolędujmy Razem „w siedzibie GCK- 01.02.2020 r.
• Spotkanie integracyjne Gminnego Klubu Seniora – siedziba GCK 15.01.2020 r.
· Współorganizacja imprezy powiatowej „ Festiwal Pączka i Faworka „ we współpracy
z LGD Krasnystaw Plus – 20.02.2020 r.

MARZEC

• Organizacja Spotkania z okazji Dnia Kobiet -07.03.2020- siedziba GCK
• Spotkania z okazji Dnia Kobiet w Wiejskich Domach Kultury.
• Udział zespołów dziecięcych i młodzieżowych działających przy GCK w Powiatowym Przeglądzie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w MDK Krasnystaw
• Dzień Kobiet w Wiejskich Domach Kultury,
• Tradycje Wielkanocne-Kiermasz Wielkanocny i warsztaty florystyczne - siedziba GCK

Kwiecień

• Spotkanie integracyjne Klubu Seniora z udziałem Kół zaprzyjaźnionych
• Warsztaty plastyczne dla dzieci z udziałem twórców ludowych „Ozdoby Wielkanocne”
• Organizacja wyjazdu do Teatru Muzycznego w Lublinie

 Maj
• Eliminacje Gminne „Małego Konkursu Recytatorskiego” dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów z terenu gminy Krasnystaw
• Udział KGW z terenu Gminy w Majówce z Karpiem – Rynek Miejski w Krasnymstawie,
• Wpółorganizacja Powiatowego Dnia Pracownika i Działacza Kultury – Jubileusz Kapeli Cukrowniacy- 21 maja 2020
• Organizacja Regionalnej Konferencji Kobiet – Siennica Nadolna- siedziba GCK
• Spotkanie integracyjne Klubu Seniora - GCK,
• Dzień Rodziny w WDK Małochwiej Mały

Czerwiec

• Dzień Dziecka w Centrum Kultury - Osiedle Cukrowni
• Spotkanie integracyjne Klubu Seniora – siedziba GCK
• Dni Dziecka i Rodziny w Wiejskich Domach Kultury.

Lipiec
• Wyjazdy nad jezioro, wycieczki dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Krasnystaw
• Wycieczka do Włodawy na festiwal „Poleskie lato z Folklorem”- współorganizacja
• Wycieczka turystyczna do Gietrzwałdu i Świętej Lipki - współorganizacja
• Występy zespołów artystycznych działających przy GCK podczas imprez kulturalnych organizowanych prze inne instytucje kultury
• Wakacyjne warsztaty artystyczne i taneczno – wokalne.- Siennica Nadolna, Wincentów
• Spotkanie integracyjne Klubu Seniora – siedziba GCK
• Festiwal Ludowy „Łączy nas kultura” -akredytacja zespołów

Sierpień
• Wyjazdy nad jeziora, wycieczki dla dzieci i młodzieży, zajęcia, warsztaty integracyjne dla dzieci podczas wakacji.
• Koncerty zespołów działających przy GCK podczas Krasnostawskich „Chmielaków” oraz podczas imprez organizowanych przez zaprzyjaźnione instytucje kultury
• Spotkanie integracyjne Klubu Seniora.- siedziba
• Warsztaty artystyczne taneczno- wokalne- Wincentów
• Dożynki Wiejskie – Wincentów
• Udział delegacji KGW i delegacji wieńcowej w Dożynkach Powiatowych w Krasnymstawie

Wrzesień
• Spotkanie Integracyjne Klubu Seniora- siedziba GCK
• „Święto pieczonego ziemniaka” w WDK Bzite
• Rocznica nadania WDK Krynica imienia Franciszka Żurka- wystawa- Wiejski Dom Kultury w Krynicy- 27 września 2020 r.
• „Święto pieczonego ziemniaka” WDK Małochwiej Mały.

Październik
• Święto Pieczonego Ziemniaka w WDK Niemienice
• Wyjazd do Teatru Muzycznego w Lublinie.
• Udział wybranego KGW z terenu Gminy w Festiwalu „Smaki jesieni „w Poperczynie
• Ogłoszenie konkursu recytatorskiego im. Marii Gleniowej „Serce oddałam wioskom”
• Ogłoszenie konkursu plastycznego na najciekawszą „Ozdobę Bożonarodzeniową”
• Noc Poetów - WDKiT Widniówka – 10 października 2020 r.
• Integracyjne Spotkanie Klubu Seniora- GCK

Listopad
• Eliminacje Gminne Wojewódzkiego Jesiennego Konkursu Recytatorskiego
• Wieczór patriotyczny z okazji Święta 11 listopada – WDK Siennica Nadolna.
• Wieczór patriotyczny- WDK Małochwiej Mały- 11.11.2020 r.
• Koncert Patriotyczny w WDK Bzite.
• Zabawa Andrzejkowa dla członków Klubu Seniora w Siennicy Nadolnej.
• Wróżby, zabawy Andrzejkowe dla dzieci, młodzieży z osiedla Cukrowni i okolicznych miejscowości,
• Zabawy andrzejkowe w Wiejskich Domach Kultury.

Grudzień

• Udział w Oogólnopolskiej Akcji Charytatywnej PDPZ
• Spotkanie z Mikołajem GCK w Siennicy Nadolnej
• „Mikołajki” w WDK Bzite i WDK Siennica Nadolna
• Kiermasz Bożonarodzeniowy- siedziba GCK
• Tradycje bożonarodzeniowe- warsztaty w WDK Małochwiej Mały
• Powiatowy Konkurs Recytatorski im. Marii Gleniowej „Serce oddałam wioskom”, rozszerzony o formułę poezji śpiewanej.- 12.12. 2020r.
• Spotkanie Opłatkowe dla dzieci i młodzieży zespołów artystycznych i Świetlicy Środowiskowej
• Zabawy Sylwestrowe w siedzibie GCK i Wiejskich Domach Kultury

Odsłony: 560