Maria Gleń

Utworzono: poniedziałek, 19 listopad 2018

Maria Gleń (1933 – 2019)poetka ludowa i wycinankarka. Autorka wierszy, fraszek i bajek dla dzieci. Pracowała w rolnictwie godząc obowiązki gospodyni, żony i matki z pracą literacka i społeczną. Aktywnie pracowała w Klubie Kobiet przy Krasnostawskim Domu Kultury (od 1960 r.). Była współzałożycielką Klubu Pisarzy Ludowych, który powstał w 1965 r., a po przekształceniu się Klubu w Stowarzyszenie Twórców Ludowych w 1968 r. została jego członkiem. Również w tym roku założyła Klub Twórców Ludowych w Krasnymstawie i przez 30 lat była jego prezesem. Była też wiceprzewodniczącą oddziału lubelsko-chełmskiego STL. Należy do grona założycieli audycji Polskiego Radia „Kiermasz Pod Kogutkiem”, której była korespondentem przez długie lata.
Wydane zostały tomiki jej autorstwa: „Serce oddałam wioskom”(1979 r.), „Gdzie jaskółcze gniazda” (1993 r.), „Z poezją przez życie” (1994 r.), „Słowa jasne jak słońca promienie” (2001), „W moim ogrodzie” (2004), „Poezja jak krople rosy”.
Maria Gleń była twórczynią utalentowaną, oprócz poezji wykonywała piękne wycinanki, które wyróżniają się bogactwem wzorów, precyzją i estetyką. Prace jej były wielokrotnie prezentowane na przeglądach i wystawach gdzie zdobywała wiele nagród.
Maria Gleń otrzymała za swą pracę wiele nagród i ponad sto dyplomów:
- Złoty Order Serca Matkom Wsi – 1974
- Odznaka „Zasłużony Popularyzator Wiedzy TWP” – 1975
- Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury” – 1978
- Srebrna Odznaka Honorowa Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej – 1980
- Nagroda Artystyczna Im. J. Pocka dla Twórców Ludowych – 1983
- Odznaka „Za Zasługi dla Województwa Chełmskiego” – 1984
- Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski „Polonia Restituta” – 1985
- Nagroda Im. Oskara Kolberga „ Za Zasługi dla Kultury Ludowej” – 1997
- Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Lubelszczyzny” – 1997
- Odznaka „Złote Karpie” za zasługi dla Miasta Krasnegostawu – 1999
- Dyplom Prezesa Zarządu Polskiego Radia za długoletnią twórczą współpracę z „Kiermaszem pod
Kogutkiem”
- Dyplom Ministra Kultury i Sztuki za zasługi w upowszechnianiu Kultury Ludowej
W Gminnym Centrum Kultury co rocznie odbywa się Konkurs Recytatorski „… Serce oddałam Wioskom” im. Marii Gleń

 

 

Odsłony: 1173