Ochotnicza Straż Pożarna w Bzitem

Utworzono: niedziela, 09 luty 2020

Naczelnicy w poszczególnych latach:

- Rok 1926-1928 – Wacław Życzyński
- Rok 1928-1930 – Władysław Łazuka
- Rok 1930-1946 – Stanisław Wiórko s. Walentego
- Rok 1946-1949 – Jan Dobosz s. Łukasza
- Rok 1949-1953 – Tadeusz Dobosz s. Łukasza
- Rok 1953-1957 – Jan Krupa s. Antoniego
- Rok 1957-1974 – Julian Patyk
- Rok1974-1992 – Józef Tkaczyk s. Ludwika
- Od roku 1992 Funkcję Komendanta OSP w Bzitem pełni Stanisław Hawryluk


Ochotnicza Straż Ogniowa została utworzona na przełomie roku 1925-1926 z inicjatywy Jana Mazurka, Michała Terleckiego , Wacława Życzyńskiego, Józefa Gromady.
Od władz otrzymano pompę ręczną, komplet węży oraz umundurowanie.

Od prawej:
1. Stanisław Wiórko
2. Podkowa
3. Władysław Łazuka
4. Bronisław Anusiewicz
5. Jan Wepa
6. Stanisław Woźniak
7. Stanisław Martyn
8. Walenty Ćwirta
9. Józef Hawryluk
Oraz młodzi druhowie OSO

W latach 1953 -1957 zakupiono działkę pod budowę remizy.
W latach 1957 -1974 kiedy to funkcję naczelnika pełnił Julian Patyk, powstał Komitet Budowy Remizy. W skład Komitetu weszli: Stanisław Jusiak jako Przewodniczący, Bolesław Tkaczyk Prezes OSP oraz Antoni Ciepłowski pełniący funkcję Gospodarza OSP. Fundusze na budowę gromadzono z zysków organizowanych zabaw, oraz z otrzymanych dotacji z Gminy. Budowa trwała do roku 1960.
W 1963 roku jednostka otrzymała syrenę alarmową a rok później motopompę.
W latach 1974-1992 w remizie zorganizowano Klub w którym znajdowała się telewizor, adapter, stół do gry w ping- ponga.
W 1986r. podczas uroczystości obchodów 60- lecia OSP wmurowano tablicę pamiątkową na cześć nieżyjącego już Antoniego Ciepłowskiego.
W 1992 r. z inicjatywy sekretarza Zarządu OSP Stanisława Hawryluka zakupiono wymarzony od dawna samochód marki „ Nysa”, po przeróbkach stał się wozem bojowym. Służył on nie tylko straży ale również szkole i na potrzeby kościoła. Zmodernizowano także wyposażenie kuchenne, zakupiono naczynie.
W 2001 roku na zaproszenie OSP Bzite odbył się VII Zjazd delegatów Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Krasnymstawie na którym to został wybrany nowy Zarząd Miejsko-Gminny, Komisja Rewizyjna oraz wybór delegatów na zjazd Powiatowy.
W 2002 r. jednostka otrzymała wóz bojowy marki „Star 244”, a 5 lat później samochód marki „ Gazela”. Drużyna w 2009r. zajęła 6 miejsce w zawodach sportowo – pożarniczych.
Ochotnicza Straż Pożarna w Bzitem współpracuje z Kołem Gospodyń Wiejskich oraz z Wiejskim Domem Kultury. Wspólnie organizowane są Dożynki, Dni Dziecka oraz inne imprezy plenerowe.

Odsłony: 754