Kontakt

Utworzono: wtorek, 20 listopad 2018

Gminne Centrum Kultury w Krasnymstawie z/s w Siennicy Nadolnej

Siennica Nadolna 15D

22 - 302 Siennica Nadolna

tel. /fax 82 577 06 25

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP 564 11 99 386

 

 

Numery telefonów do placówek:

Biblioteka Publiczna Gminy Krasnystaw w Siennicy Nadolnej – (82) 577 05 40
WDK Niemienice i Filia BPGK – (82) 577 11 49
Filia BPGK w Krupem – (82) 577 22 05

1. Administratorem Danych Osobowych jest Gminne Centrum Kultury w Krasnymstawie z siedzibą w Siennicy Nadolnej, Siennica Nadolna 15D, 22 - 302 Siennica Nadolna, tel. /fax 82 577 06 25, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
2. Inspektorem Ochrony Danych Gminnego Centrum Kultury w Krasnymstawie z/s w Siennicy Nadolnej wyznaczonym Zarządzeniem Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Krasnymstawie z/s w Siennicy Nadolnej Nr 06 z dnia 13 lipca 2018 roku, na podstawie Art. 37 ust.1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DzU. UE L z 2016 r. Nr 119) oraz Art. 158 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. Poz. 1000) jest:
Barbara Kucharuk Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego 

Zastępcą Inspektora Ochrony Danych Gminnego Centrum Kultury w Krasnymstawie z/s w Siennicy Nadolnej wyznaczonym Zarządzeniem Nr 3/2023 z dnia 31 marca marca 2023 jest:
Ewelina Bańka Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na kierowaną do nas korespondencję.
4. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości)
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Pani/Panu odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do przekazanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do tego, żeby odpowiedzieć na Pani/Pana korespondencję.

Odsłony: 4702