Noc Poetów - Niemienice

Utworzono: niedziela, 11 listopad 2018

W dniu 13.10.2018 roku Wiejski Dom Kultury w Niemienicach gościł poetów, uczestników Nocy Poetów imprezy zainicjowanej przez nieżyjącego już animatora, moderatora kultury, propagatora twórczości Stanisława Bojarczuka - Mariusza Kargula.

W spotkaniu uczestniczyli poeci zrzeszeni i niezrzeszeni z terenu gminy, powiatu i województwa, przedstawiciele samorządu, mieszkańcy Niemienic.
Organizatorem spotkania było Gminne Centrum Kultury oraz Pani Marzena Podkościelna - poetka z Olchowca.
Obecni na spotkaniu poeci recytowali swoje wiersze, wspominano poetów którzy odeszli.
Odbyła się też druga edycja Turnieju Jednego Listu. Po wysłuchaniu listów i głosowaniu „Liść za List”
laureatami zostali:
I miejsce – Katarzyna Kędzierska List „Janie …”
II miejsce – Ela Petruk „List do Abelarda Gizy”
III miejsce – Konrad Grochecki „List który przekroczył granicę”
IV miejsce – Irena Kulik „List do Marszałka Józefa Piłsudskiego”
Muzyczną ucztę duchową swoim recitalem romansów i ballad zapewnił Jan Kondrak, który wystąpił z recitalem romansów i ballad z Lubelskiej Federacji Bardów.
Spotkanie zakończył film Adama Kulika – „Niepokorny, rzecz o Konradzie Bielskim”
Organizatorzy Nocy Poetów składają serdeczne podziękowanie dla osób i instytucji wspierających naszą imprezę: Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie, Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw Plus”, Muzeum Regionalne w Krasnymstawie, Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie, Gmina Krasnystaw, Stowarzyszenie Integracyjne „Magnum Bonum”, Karczma „U Fela”.

 

Odsłony: 731