„Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” w Gminie Krasnystaw

Utworzono: poniedziałek, 10 grudzień 2018


Zbiórka darów w ramach Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2018” już za nami. Dnia 2 grudnia 2018 roku przeprowadzono zbiórkę w Placówkach Gminnego Centrum Kultury w Krasnymstawie z/s w Siennicy Nadolnej, w sklepie LEWIATAN Pani Teresy Sochaczewskiej w Siennicy Nadolnej (Osiedle Cukrowni )- w formie stacjonarnej oraz w formie zbiórek ulicznych – Zbiórka Publiczna zarejestrowana pod numerem 2018/5124/KS.

W Szkołach Podstawowych Gminy Krasnystaw zbiórki stacjonarne odbyły w pierwszym tygodniu grudnia.
Kierujemy serdeczne podziękowania do wszystkich ludzi , którzy zaangażowali się i wsparli Akcję.
Dziękujemy za pomoc organizacyjną, , transportową, logistyczną.
Dziękujemy wolontariuszom i przyjaciołom którzy zechcieli wziąć udział w tym przedsięwzięciu:
- Ks. Franciszkowi Kamińskiemu- Proboszczowi Parafii w Siennicy Nadolnej,
- Ks. Piotrowi Hawrylukowi- Proboszczowi Parafii w Krupem,
- P. Małgorzacie Policha – Dyrektor, nauczycielom i uczniom Szkoły Podstawowej w Siennicy Nadolnej,
- P. Beacie Wrońskiej- nauczyciel ze Szkoły Podstawowej w Siennicy Nadolnej,
- P. Marcie Fyk- Dyrektor, nauczycielom i uczniom Szkoły Podstawowej w Jaślikowie,
- P. Izabelli Józefowskiej- Dyrektor, nauczycielom i uczniom Szkoły Podstawowej w Krupem,
- P. Agnieszce Sawicz- nauczycielce ze Szkoły Podstawowej w Krupem,
- P. Krzysztofowi Kowalczykowi- Dyrektorowi, nauczycielom i uczniom Zespołu Nr 3 Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krakowskim Przedmieściu,
- P. Teresie Sochaczewskiej właścicielce i pracownikom sklepu LEWIATAN w Siennicy Nadolnej,
- P. Tadeuszowi Demczukowi- Sołtysowi Czarnoziemi,
- P. Mirosławowi Waręckiemu- Sołtysowi Siennicy Nadolnej,
- P. Krzysztofowi Pędzińskiemu- Sołtysowi Krupego,
- P. Anicie Sokół- Radnej Rady Gminy i Sołtys Bzitego,
- P. Bożenie Sobczuk – Sołtys i Przewodniczącej KGW Wincentów
- P.Marcie Gawron – Sołtys i Przewodniczącej KGW Widniówka ,oraz Paniom z KGW w Widniówce,
- P. Zbigniewowi Chwale- Sołtysowi Niemienic,
- P. Marzenie Kwiecień – Sołtys Zakręcia,
- P. Iwonie Wyrzykowskiej- Sołtys Józefowa,
- P. Januszowi Tokarskiemu – OSP Siennica Nadolna- zbiórka uliczna
- P. Piotrowi Czemerysowi- OSP Siennica Nadolna- zbiórka uliczna
- P. Arturowi Panasowi- OSP Czarnoziem- zbiórka uliczna
- P. Pawłowi Suskiemu- OSP Czarnoziem- zbiórka uliczna
- P. Cezaremu Piątkowskiemu- OSP Czarnoziem- zbiórka uliczna
- P. Andrzejowi Tkaczykowi- OSP Krupe- zbiórka uliczna
- P. Piotrowi Panasowi- OSP Krupe,- zbiórka uliczna
- P. Tomaszowi Barczukowi – OSP Krupe- zbiórka uliczna
- P. Marcinowi Sokołowi- OSP Bzite- zbiórka uliczna
- P. Józefowi Terleckiemu – OSP Bzite- zbiórka uliczna,
- P. Adamowi Czyżowi- OSP Niemienice- zbiórka uliczna,
- P. Sławomirowi Piętalowi- OSP Niemienice- zbiórka uliczna
- P. Małgorzacie Lancmańskiej - Przewodniczącej KGW Siennica Nadolna,
- P. Agnieszce Figlarskiej - Radnej Rady Gminy
- P. Teresie Nowak- Twórczyni Ludowej,
- P. Barbarze Wójcik,
- P. Magdalenie Staroń,
- P. Urszuli Puchacz,
- P. Witoldowi Kardyce,
- P. Agnieszce Kowalczuk,
- P. Annie Adamczyk,
- Paniom zrzeszonym w Kołach Gospodyń Wiejskich.

Za współpracę: Urzędowi Gminy Krasnystaw oraz Pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie.

Dorota Rybczyńska
Szef Sztabu Nr 106

Odsłony: 568