Konferencja Kobiet

Utworzono: wtorek, 18 czerwiec 2024

W dniu 15 czerwca 2024 r. w Gminnym Centrum Kultury w Krasnymstawie z/s w Siennicy Nadolnej odbyła się ,,Konferencja Kobiet” pod patronatem Wójta Gminy Krasnystaw.

Prelekcję pt. ,,Aktywność społeczna w powiecie krasnostawskim” wygłosił dr. Krzysztof Kowalczyk. Wydarzenie miało dodatkową uroczystą oprawę związaną z 60-leciem działalności Koła Gospodyń Wiejskich Zażółkiew. Diamentowy jubileusz KGW swoją obecnością zaszczycili: p. Józef Zając - Senator RP; p. Dariusz Grabczuk - radny Sejmiku Województwa Lubelskiego, który reprezentował Posła na Sejm RP p. Krzysztofa Grabczuka; p. Ewa Szałachwiej - dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, która reprezentowała Marszałka Województwa Lubelskiego p. Jarosława Stawiarskiego; p. Wojciech Kowalczyk - Wójt Gminy Krasnystaw; p. Andrzej Bąk - zastępca Wójta Gminy Krasnystaw; p. Krzysztof Gałan - Sekretarz Gminy Krasnystaw i członek Zarządu Powiatu Krasnostawskiego, który reprezentował p. Starostę Krasnostawskiego Janusza Szpaka; p. Krzysztof Golec - przewodniczący Rady Gminy Krasnystaw wraz z radnymi; p. Jan Rudnicki - prezes Regionalnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Chełmie; p. Janina Wiechnik - przewodnicząca Regionalnej Rady KGW.
Obecni byli również pracownicy Urzędu Gminy Krasnystaw i jednostek organizacyjnych, a także przedstawiciele sponsorów, kół gospodyń wiejskich z Gminy Krasnystaw, Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw PLUS”, Stowarzyszenia „Pod Napięciem” i OSP Zażółkiew.
Historię KGW Zażółkiew przedstawiła przewodnicząca koła p. Grażyna Atras.
Z okazji jubileuszu 60-lecia KGW Zażółkiew oraz przewodniczącą p. Grażynę Atras wyróżniono Medalami Pamiątkowymi Województwa Lubelskiego za zasługi w działalności społecznej, pielęgnowanie wiedzy o bogactwie kultury regionalnej oraz wkład pracy wniesiony na rzecz promocji dorobku lubelskiej wsi. Zarząd Województwa Lubelskiego przyznał również Nagrodę Kulturalną. Członkiniom KGW zaangażowanym w rozwój pierwszych lat działalności koła zostały wręczone pamiątkowe grawertony z podziękowaniami od władz gminnych.
W imieniu organizatorów serdecznie dziękujemy sponsorom wydarzenia:
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie, Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie, Bank Spółdzielczy w Izbicy, Nadleśnictwo Krasnystaw, Usługi Gastronomiczne Dariusz Janiszek, „ALFA” Firma Handlowo-Usługowa Ryszard Miścior, jak również paniom z KGW w Niemienicach za przygotowanie dań kulinarnych oraz zespołowi CUKROWNIACY i Sami Swoi -Zastawie Kolonia Łany pod kierunkiem p. Ryszarda Króla za oprawę muzyczną.
Zespół GCK.

Odsłony: 27